God livskvalitet för våra äldre

GOD LIVSKVALITET FÖR VÅRA ÄLDRE

• God mat en självklarhet
• Valfrihet inom äldrevården
• Särskilt boende i takt med behov
• Omsorg efter behov, på äldres villkor
• Bygga fler trygghetsboende i alla kommundelarna

Ladda ned vårt Valprogram 2018

Valprogram Moderaterna i Svedala 2018

 

Tappade uppkopplingen