Äldre

I vår kommun ska äldreomsorgen präglas av trygghet, tillgänglighet och god kvalitet, och den ska vara anpassad efter den enskildes behov. Våra intressen, önskemål och begränsningar ändras, och när vi åldras ska kommunen vara ett stöd där det behövs.

Det ska finnas olika boendeformer att välja på, lokaler att träffas i, verksamheter att delta i. De äldres hälsa och livskvalitet ska stå i centrum för verksamheten.

Kommunen kan inte ensam lösa allt detta. Privata företag, samfund och ideella föreningar gör också viktiga insatser. Ett av de viktigaste bidragen kommer från de anhöriga, och kommunen ska stötta dem i detta.

Tappade uppkopplingen