Fritid

Alla som bor i Svedala kommun ska kunna ha en meningsfull fritid, ung som gammal. Avgörande för detta är ett levande föreningsliv, som erbjuder våra invånare ett rikt urval av aktiviteter, inom allt från kultur till idrott.

Kommunen ska på olika sätt stödja dessa föreningar, t.ex. genom att driva anläggningar, hålla med lokaler och bidra till finansiering. Detta ska ske på ett rättvist sätt så att många typer av verksamheter får en chans att frodas, och nya en möjlighet att utvecklas. Den som tar initiativ ska finna stöd hos kommunen.

Kommunen ska också erbjuda möjligheter direkt till invånarna, såsom t.ex. kulturskola, bad, parker, utomhusgym, skateramper, etc.

Svedala är en kommun där man alltid har nära till naturen och den är en viktig del i mångas fritid. Detta är en tillgång som vi ska vårda och utveckla.

Tappade uppkopplingen