Vår politik

Vision

Svedala är vårt hem, och vårt hem ska vara tryggt, familjärt och en källa till stolthet.

Vi driver och utvecklar Svedala kommun

Moderaterna har lett Svedala kommun i över 15 år. Vi är stolta över vår kommun men den kan naturligtvis bli ännu bättre. Vi fokuserar på att driva den kommunala kärnverksamheten så effektivt som möjligt, samtidigt som vi samarbetar med föreningar och samfund för att bygga en plats där man vill och kan bo hela livet. Det leder till en god ekonomi, något som skapar handlingsutrymme för framtiden och möjlighet till ett långsiktigt tänkande.

Ensam är inte alltid stark och det är naturligt att vi också arbetar tillsammans med andra kommuner och med företag och organisationer för att kunna lösa uppgiften.

Vi har ett stort ansvar att förvalta våra resurser väl. Det gäller naturligtvis våra pengar, men kommunens verksamhet måste vara hållbar i ett större perspektiv. Samtidigt ska vi också underlätta för dem som bor och verkar här att göra bra val.

En avgörande faktor för verksamhetens framgång är de anställda, och kommunen ska fortsätta vara en bra och attraktiv arbetsgivare.

Välj det område du vill läsa mer om:

Tappade uppkopplingen