Moderat politik i Svedala kommun

Här hittar du vår politik för Svedala kommun

Valprogram 2018

Ladda ned vårt Valprogram 2018

Valprogram Moderaterna i Svedala 2018

Här kommer den korta versionen:

Din trygghet
– vår ledstjärna

Vi vill öka tryggheten

 • Synlig polis i kommundelarna
 • Bemannad polisstation i Svedala
 • Satsning på trygghetsvärdar
 • Trygghet på gator och torg
 • Krafttag mot ungdomsgäng
 • Stark ekonomi ger ett tryggt samhälle

Vi vill förbättra integrationen

 • Hjälp, men krav på motprestation
 • Nyanlända ska kunna försörja sig
 • Nyanlända ska snabbt i arbete
 • Anställning i stället för att ge bidrag
 • Nyanlända ska lära sig svensk kultur och svenska värderingar

En bra skola/förskola för alla

 • Fler vuxna i skolan
 • Mer tid för lärare att undervisa
 • Rekrytera extratjänster till skolan
 • Alla ska ges förutsättning att lyckas
 • Arbeta för trygga skolor för alla
 • Nolltolerans mot mobbning
 • Valfrihet – möjlighet till privata alternativ inom skolan

Vi värnar miljö och byggande

 • Tunnel till tågstationen angelägen
 • Säkrare komma till buss och tåg
 • Snabb och effektiv bygglovshantering
 • Fortsatt satsning på gång- och cykelvägar
 • Stöd närproducerade varor och tjänster
 • Viktigt att miljötänkande genomsyrar alla kommunens verksamheter

God livskvalitet för våra äldre

 • God mat en självklarhet
 • Valfrihet inom äldrevården
 • Särskilt boende i takt med behov
 • Omsorg efter behov, på äldres villkor
 • Bygga fler trygghetsboende i alla kommundelarna

Meningsfull fritid för alla

 • Förbättra mötesplatser för unga
 • Samlingslokaler för äldre
 • Utveckla mötes/samlingslokaler
 • Underlätta för brett föreningsliv
 • Dags att satsa på bibliotek i Svedala

Vi satsar på näringslivet

Stark tillväxt ska känneteckna vår kommun. Vi vill ha fler arbetstillfällen,
fler arbetsplatser, och fler nya företag. Svedala kommun ska vara en plats
där företag, handel och service utvecklas, lever och frodas.

Tappade uppkopplingen