Bostäder

I Svedala ska bostadsmarknaden möjliggöra för dig att finna den bostadstyp som passar dig där du befinner dig i livet. Du ska kunna bo kvar i din ort även när dina behov av bostad ändras. Olika bostadsformer måste därför erbjudas runt om i kommunen. Det kan t.ex. vara lägenheter lämpliga för ungdomar, trygghetsboende och fribyggartomter.

För att detta ska ske krävs det att det finns både ett starkt kommunalt bostadsbolag och flera aktiva privata aktörer.

Tillväxt är viktigt för att kommunen ska kunna utvecklas, men den ska ske balanserat och med respekt för de värden som redan finns. Genom att utveckla våra tätorter så möjliggör vi för att mer handel och service växer fram.

Tappade uppkopplingen