Ungdomar

Alla ungdomar i Svedala ska kunna finna sin väg till vuxenlivet. Det ska finnas möjligheter för dem att upptäcka och utvecklas. Och de ska kunna känna sig trygga på resan. Grunden för detta är en bra skola och ett säkert samhälle.

Våra skolor ska både stimulera och ställa krav. Våra barn ska tränas i att tänka själva, men basen de ska stå på är de ämneskunskaper skolan ska ge dem.

Skolan ska inte bara vara till för det stora flertalet. Alla barn har rätt att till en skolgång som passar  just dem. Det innebär att de som behöver extra stöd ska få det. Men också att de som är särskilt begåvade ska kunna nå sin fulla potential.

För oss moderater är det självklart att föräldrar och barn ska kunna välja en skola som passar just dem.

Arbetet med att tidigt identifiera barn och ungdomar som riskerar att fara illa ska fortsätta och utvecklas.

I Svedala tolererar vi inte dem som förstör för andra. De som mobbar, hotar och stör ska hanteras. Och vi har nolltolerans mot droghandel.

I våra orter färdas våra barn och ungdomar säkert, vare sig de går, cyklar eller tar sig fram på annat sätt. 

Tappade uppkopplingen