Ungdomar

Alla ungdomar i Svedala ska kunna finna sin väg till vuxenlivet. Det ska finnas möjligheter för dem att upptäcka och utvecklas. Och de ska kunna känna sig trygga på resan. Grunden för detta är en bra skola och ett säkert samhälle.

Våra skolor ska både stimulera och ställa krav. Våra barn ska tränas i att tänka själva, men basen de ska stå på är de ämneskunskaper skolan ska ge dem.

För oss moderater är det självklart att föräldrar och barn ska kunna välja en skola som passar just dem.

I Svedala tolererar vi inte dem som förstör för andra. De som mobbar, hotar och stör ska hanteras. Och vi har nolltolerans mot droghandel.

I våra orter färdas våra barn och ungdomar säkert, vare sig de går, cyklar eller tar sig fram på annat sätt.