Miljö och hållbarhet

I Svedala värnar vi om miljö- och hållbarhetsfrågorna, och tar dem på allvar.

Kommunen kan inte lösa alla problem men den ska arbeta målmedvetet för att bidra där den kan och för att underlätta för de som bor och verkar här att göra bra val.

Arbetet mot ett hållbart samhälle sker inte med drastiska åtgärder utan med medvetna val i vardagen, målinriktat utvecklingsarbete och ett ständigt sökande efter nya idéer. Det är viktigt att resurserna satsas där de gör långsiktigt mest nytta.

Detta arbete har pågått länge i kommunen men nu måste det intensifieras.

Kommunens hållbarhetsstrategi visar vart vi är på väg, men för att nå dit kan inte hållbarhetsfrågorna hanteras som en separat verksamhet. De måste genomsyra hela den kommunala förvaltningens arbete.

Fakta

Svedala klättrar för fjärde året i rad på listan över Sveriges miljöbästa kommuner. Vi är nu på plats 55 av 290 i Sverige och plats 8 av 33 i Skåne. Källa

Tappade uppkopplingen