Företagare

Alla företagare i Svedala ska känna att de verkar i en kommun som tror och satsar på dem.

Kommunen är ansvarig för att se till att det finns plats och möjlighet att utveckla företag. Och i sin roll som myndighetsutövare ska kommunen inte bara se till att lagar och regler följs, utan också så långt det går hjälpa företagen att förverkliga sina idéer.

Vi ska ge stöd och service i god tid och handleda företagarna i rätt riktning. Rutinerna ska vara enkla, anpassade och rättvisa. Och företagarna ska alltid få ett gott bemötande.

Tappade uppkopplingen