Om oss

Moderaterna
– ordning och nolltolerans

Linda Allansson Wester, moderat kommunalråd: Vi har styrt och ansvarat för Svedala kommun i mer än tio år. Vi moderater vill att vårt samhälle ska kännas bra för alla att bo och verka i och att dina skattepengar används till rätt saker. Det är lätt för politiker att glänsa i enskilda frågor. Men vi strävar efter hållbara lösningar för att vår kommun ska fungera i sin helhet. Och det som inte fungerar idag vill vi förbättra.

Tappade uppkopplingen